Saltar al contenido

Accidents i lesions

EN EL CAS DE PRODUIR-SE UN ACCIDENT O LESIÓ PEL QUAL EL JUGADOR NECESSITARA ASSISTÈNCIA MÈDICA, AQUESTA ÉS LA FORMA DE PROCEDIR DICTAMINADA PER LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE FUTBOL:

Totes les lesions produïdes durant la celebració dels partits oficials hauran de fer-se constar en l’acta del partit i comunicar a la Mutualitat la lesió en un termini màxim de 7 dies. En cas d’urgència, haurà d’acudir a qualsevol d’estos hospitals concertats:

Hospital IMED (Burjassot) i Hospital Casa de Salut (Valencia)

L’horari d’urgències serà de dilluns a divendres a partir de les 20 hores.

Dissabtes, diumenges i festius serà les 24 hores.

NOMÉS S’ATENDRAN LES URGÈNCIES DE LES LESIONS PRODUÏDES EL MATEIX DIA, PER A LESIONS PRODUÏDES EN DIES ANTERIORS HAURÀ DE SOL·LICITAR CITA EN LA CLÍNICA:

Avinguda del Oest nº 40 1ª 1ª, València.

Telèfon: 96 351 60 00

Horari de clínica: de dilluns a dijous de 17:00 a 20:00 hores.

Divendres de 17.00 a 19:30 hores

EL CLUB ENTREGARÀ AL LESIONAT PER A LA SEUA ASSISTÈNCIA EN URGÈNCIES:

  • Part de lesions, segellat, firmat i omplit i DNI.
  • Llicència federativa original, que acredita la seua condició de mutualista.

UNA VEGADA ATÉS EN URGÈNCIES, HAURÀ D’ACUDIR ALS NOSTRES SERVICIS MÈDICS EN EL TERMINI MÀXIM DE 48 HORES, APORTANT INFORMES DE L’ASSISTÈNCIA REBUDA, AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DETALLA A CONTINUACIÓ:

  • Part de lesions, segellat, firmat i omplit.
  • Llicència federativa original que acredita la seua condició de mutualista.
  • DNI del mutualista i si és menor d’edat també el de l’acompanyant.
  • Recordar que els menors han de anar acompanyats per son pare o mare o si és el cas per la persona degudament autoritzada pels mateixos.

QUEDA EXPRESSAMENT PROHIBIT ACUDIR A UN ALTRE CENTRE QUE NO SIGUEN ELS DESCRITS EN ESTE DOCUMENT. LA MUTUALITAT I EL CLUB NO ES FARAN RESPONSABLES DEL PAGAMENT DE L’ASSISTÈNCIA QUE ES GENERE PER INCOMPLIMENT D’ESTES NORMES.

EN CAS DE TINDRE QUE CRIDAR A UNA AMBULÀNCIA, ÚNICAMENT SE CRIDARÁ A «AMBULANCIAS CIVERA: 96 380 14 15».