Saltar al contenido

Quotes

Quotes dels jugadors federats

MESQUOTES
MAIGPREINSCRIPCIÓ (50€ EN METÀL-LIC EN OFICINES)
JUNY50€
SETEMBREMATRICULA (50€)
OCTUBRE A MARÇ50€ AL MES
**Com a requisit per a la prematrícula, cal aportar certificat d’empadronament amb una antiguitat de 6 mesos.

El fet de no estar al corrent de les quotes suposarà que el jugador pot ser apartat de les activitats de l’Escola de Futbol (entrenaments, convocatòries i partits) fins a la regularització de la situació. La citada regularització haurà de ser duta a terme en el termini màxim de 7 dies des de la seva comunicació. En els casos citats, el Club passarà la quota o pagament degut més les despeses de gestió bancària ocasionats per la devolució anterior del mateix (5 euros). En cas de no ser atès el pagament, el jugador pot ser baixa a l’Escola de Futbol, temporal o definitivament, segons estimació referent a la Directiva del Club.

Quotes dels jugadors no federats

QUERUBINS I JUGADORS SENSE FEDERAR
PREINSCRIPCIÓ (50 EUROS EN METÀL-LIC)
(JUNY) **
MATRÍCULA (30 EUROS)
(SETEMBRE)
20€ AL MES
(DE SETEMBRE A MAIG)
**Com a requisit per a la prematrícula, cal aportar certificat d’empadronament amb una antiguitat de 6 mesos.