Saltar al contenido

Fitxa d’Inscripció

INFORMACIÓ IMPORTANT AVANS DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

El pagament de la preinscripció en el període establert pel Club dona dret preferent, però no garanteix la reserva de plaça definitiva ni l’assignació del jugador a un equip determinat per endavant. La preferència en la constitució dels equips la tenen els jugadors que han format part del Club la temporada anterior, sempre que facen la preinscripció en el període establert pel Club.

En cas de NO admissió definitiva del jugador per falta de jugadors per a constituir un nou equip, el Club retornarà la totalitat de l’import cobrat en concepte de preinscripció i l’import cobrat per la roba.

En cas de l’admissió definitiva del jugador al Club, serà el Director Esportiu l’encarregat d’assignar un equip, tant federat com no federat, al jugador, depenent del nivell que presente, sempre buscant la millor opció per al seu desenvolupament.

NOUS JUGADORS: AUTORITZACIÓ DEL MENOR D’EDAT PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA.

DESCARREGAR PDF I PRESENTAR-LO COMPLIMENTAT JUNT A UNA FOTOCÒPIA A COLOR DEL DNI DEL JUGADOR (PER DAVANT I DARRERE) A LES OFICINES DEL CLUB.

La pertinença com a jugador a l’Escola de Futbol U.E. VALL DELS ALCALANS dona dret a participar en tots els entrenaments programats per al seu equip. En cap cas, suposa la presència setmanal a les convocatòries i alineacions dels diferents partits oficials o amistosos. Aquestes convocatòries i alineacions seran decidides per l’entrenador d’entre tots els jugadors possibles de ser alineats en funció de:

  • L’ASSISTÈNCIA ALS ENTRENAMENTS
  • L’ACTITUD EN ENTRENAMENTS I PARTITS
  • EL RENDIMENT ESPORTIU

Una vegada emplenat i enviat el formulari online de preinscripció i abonat les quotes establertes, la baixa d’un jugador no comportarà cap devolució de la quantitat abonada fins aquell moment. Si la baixa impliqués la baixa federativa al Club per causar alta en un altre Club, sempre que el Club ho autoritze, el jugador haurà d’abonar la quota íntegra de la temporada. Sense l’abonament de la quantitat esmentada i sense l’autorització del Club, no serà proporcionada l’esmentada baixa.

Cap jugador, des del moment de la preinscripció fins al final de la temporada, podrà acudir a cap citació, partit o entrenament realitzat per un altre Club sense la deguda autorització del Director Esportiu de la U.E. VALL DELS ALCALANS.

-RIFA DE NADAL (30 EUROS): A CADA JUGADOR LI CORRESPONEN 6 PAPERETES PER AL SORTEIG QUE EL CLUB REALITZARÀ EN NADAL EN LA DATA ESTIMADA.

-CALENDARIS DE NADAL (OBSEQUI DEL CLUB): A CADA JUGADOR LI CORRESPONEN 3 CALENDARIS AMB LES FOTOS OFICIALS QUE ES LLIURARAN AL NADAL.

-QUOTA DE SOCI (20 EUROS): TE L’OBLIGACIÓ DE SER SOCI UN FAMILIAR DEL JUGADOR INSCRIT AL CLUB. AQUEST SOCI PASSARÀ A FORMAR PART DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CLUB.
Haz clic o arrastra archivos a esta área para subirlos.Puedes subir hasta 2 archivos.
Haz clic o arrastra archivos a esta área para subirlos.Puedes subir hasta 2 archivos.
Haz clic o arrastra archivos a esta área para subirlos.Puedes subir hasta 2 archivos.